Viser arkivet for stikkord 1959

Gjøvik og Vardal interkommunale høgre almenskole (opprettet 1955). Senere Gjøvik gymnas (fra 1964). Bildet viser studentkullet uteksaminert våren 1959, i alt 50 elever. Engelsklinje og reallinje. Klasseforstander for engelsklinjen: lektor Knut B. Hauge. Klasseforstander for reallinjen: lektor Olav Helseth. Rektor: Sverre Mo Skrede. Foto: N. Westby-Knutsen.