Viser arkivet for juni, 2013

  • Milorggruppe 14.32-2/Lena — Deler av Milorggruppe 14.32-2/Lena oppstilt ved dimitteringen av HS 15. juli 1945. Foran står gruppesjefen Martin Haarstad. Rett bak ham (den midterste av de tre) er sogneprest Ingebrigt Hole i Hoff. Foto utlånt av Inger Haarstad.
  • Gjøvik hotel