Viser arkivet for juni, 2011

Gjøvik og Vardal interkommunale høgre almenskole (opprettet 1955). Senere Gjøvik gymnas (fra 1964). Bildet viser studentkullet uteksaminert våren 1959, i alt 50 elever. Engelsklinje og reallinje. Klasseforstander for engelsklinjen: lektor Knut B. Hauge. Klasseforstander for reallinjen: lektor Olav Helseth. Rektor: Sverre Mo Skrede. Foto: N. Westby-Knutsen.

  • torvslag — Advokat J. B. Hjort (t.h.) og ingeniør Thomas Neumann etter det såkalte “torvslaget” på Gjøvik 22. mai 1936. Faksimile fra Aftenposten.
  • torvslaget — Torvslaget på Gjøvik 1936